سه بعدی سازی نقشه ساختمان با زیر بنای شش هزار تا حداکثر هشت هزار متر مربع جهت طراحی بروشور شش صفحه (سه لت) در ابعاد ۲۰ در ۲۹ سانتیمتر

۱۳,۹۰۰,۰۰۰تومان

این محصول خدماتی شامل سه بعدی سازی نقشه ساختمان با زیر بنای شش هزار تا حداکثر هشت هزار متر مربع جهت طراحی بروشور تبلیغاتی شش صفحه (سه لت) در ابعاد 29 در 20 سانتیمتر می باشد.

صاف

توضیحات

این محصول خدماتی شامل سه بعدی سازی (مدل سازی) نقشه ساختمان با زیر بنای کل شش هزار تا حداکثر هشت هزار متر مربع جهت طراحی بروشور شش صفحه (سه لت) تبلیغاتی ساختمان با ابعاد ۲۹ در ۲۰ سانتی متر می باشد.

توضیحات تکمیلی

کد الگوی بروشور

کد 01, کد 02, کد 03, کد 04, کد 05, کد 06, کد 07, کد 08