سه بعدی سازی نقشه ساختمان با زیر بنای دو هزار تا حد اکثر چهار هزار متر مربع جهت طراحی بروشور چهار صفحه (دو لت) در ابعاد ۲۰ در ۱۹سانتیمتر

۷,۵۰۰,۰۰۰تومان

این محصول خدماتی شامل سه بعدی سازی نقشه ساختمان با زیر بنای کل دو هزار تا حداکثر چهار هزار متر مربع جهت طراحی بروشور تبلیغاتی چهار صفحه (دولت) در ابعاد 19 در 20 سانتیمتر می باشد.

صاف

توضیحات

این محصول خدماتی شامل سه بعدی سازی (مدل سازی) نقشه ساختمان با زیر بنای کل دو هزار تا حداکثر چهار هزار متر مربع جهت طراحی بروشور چهار صفحه (دولت) تبلیغاتی ساختمان با ابعاد ۱۹ در ۲۰ سانتی متر می باشد.

توضیحات تکمیلی

کد الگوی بروشور

کد 01, کد 02, کد 03, کد 04, کد 05, کد 06