سه بعدی سازی نقشه ساختمان با زیر بنای هشت هزار تا حد اکثر ده هزار متر مربع جهت طراحی بروشور چهار صفحه (دو لت) در ابعاد ۲۰ در ۱۹سانتیمتر

۱۸,۹۰۰,۰۰۰تومان

این محصول خدماتی شامل سه بعدی سازی نقشه ساختمان با زیر بنای کل هشت هزار تا حداکثر ده هزار متر مربع جهت طراحی بروشور تبلیغاتی چهار صفحه (دولت) در ابعاد 19 در 20 سانتیمتر می باشد.

صاف

توضیحات

این محصول خدماتی شامل سه بعدی سازی (مدل سازی) نقشه ساختمان با زیر بنای کل هشت هزار تا حداکثر ده هزار متر مربع جهت طراحی بروشور چهار صفحه (دولت) تبلیغاتی ساختمان با ابعاد ۱۹ در ۲۰ سانتی متر می باشد.

توضیحات تکمیلی

کد الگوی بروشور

کد 01, کد 02, کد 03, کد 04, کد 05, کد 06