سه بعدی سازی نقشه ساختمان با زیر بنای دو هزار تا حداکثر چهار هزار متر مربع جهت طراحی بنر تبلیغاتی ساختمان – خدمات مهندسی فانوس

سه بعدی سازی نقشه ساختمان با زیر بنای دو هزار تا حداکثر چهار هزار متر مربع جهت طراحی بنر تبلیغاتی ساختمان

۱۱,۲۰۰,۰۰۰تومان۱۴,۴۰۰,۰۰۰تومان

این محصول خدماتی شامل سه بعدی سازی نقشه ساختمان با زیر بنای دو هزار تا حداکثر چهار هزار متر مربع جهت طراحی بنر تبلیغاتی ساختمان می باشد.

صاف

توضیحات

این محصول خدماتی شامل سه بعدی سازی (مدل سازی) نقشه ساختمان با زیر بنای کل دو هزار تا حداکثر چهار هزار متر مربع جهت طراحی بنر تبلیغاتی ساختمان می باشد.

توضیحات تکمیلی

مساحت بنر

حداکثر دو متر مربع, از دو متر مربع تا حداکثر چهار متر مربع, از چهار متر مربع تا حداکثر شش متر مربع, از شش متر مربع تا حداکثر هشت متر مربع, از هشت متر مربع تا حداکثر ده متر مربع, از ده متر مربع تا حداکثر دوازده متر مربع