سه بعدی سازی نقشه ساختمان با زیر بنای شش هزار تا حداکثر هشت هزار متر مربع جهت طراحی بنر تبلیغاتی ساختمان – خدمات مهندسی فانوس

سه بعدی سازی نقشه ساختمان با زیر بنای شش هزار تا حداکثر هشت هزار متر مربع جهت طراحی بنر تبلیغاتی ساختمان

۱۹,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

این محصول خدماتی شامل سه بعدی سازی نقشه ساختمان با زیر بنای شش هزار تا حداکثر هشت هزار متر مربع جهت طراحی بنر تبلیغاتی ساختمان می باشد.

پاک کردن

توضیحات

این محصول خدماتی شامل سه بعدی سازی (مدل سازی) نقشه ساختمان با زیر بنای کل شش هزار تا حداکثر هشت هزار متر مربع جهت طراحی بنر تبلیغاتی ساختمان می باشد.

اطلاعات بیشتر

مساحت بنر

حداکثر دو متر مربع, از دو متر مربع تا حداکثر چهار متر مربع, از چهار متر مربع تا حداکثر شش متر مربع, از شش متر مربع تا حداکثر هشت متر مربع, از هشت متر مربع تا حداکثر ده متر مربع, از ده متر مربع تا حداکثر دوازده متر مربع