انیمیشن پروژه

نوشته این برگه

بطور خلاصه در آرشیکد انیمیشن پروژه با امکانات متنوعی که در Create Fly-Through و سه نوع دوربین خاص تعبیه شده در نرم افزار وجود دارد، ایجاد می گردد. بطوری که می توان با چند دوربین در پنجره Floor Plan اقدام به ایجاد انیمیشن از پروژه نمود. همچنین صحنه های تمام نمای VR، یک مسیر برای صحنه VR، شیء VR  امکان پذیر و قابل هدایت می باشد. VR مخفف عبارت Virtual Reality به معنای واقعیت مجازی می باشد، بطوری که کاربر را قار می سازد که محیط سه بعدی مجازی را در رایانه به تصویر بکشد، چنانکه گویی بطور فیزیکی وجود دارد. بطور خلاصه این سه نوع دوربین شامل : دوربین پرسپکتیو، دوربین VR و دوربین پانورامیک می باشند. برای نمایش پانوراماها یک پروژه می باید از برنامه Quick Time Player استفاده نمود.
در هر پروژه با قراردادن چندین دوربین پرسپکتیو یک مسیر Fly-Through ایجاد می گردد، که با اجرای این دستور یک مجموعه عکس های سه بعدی رنگ آمیزی شده از این مسیر ایجاد می گردد، بطوری که می توان نتیجه را فورا” بر روی صفحه نمایش مشاهده نمود و یا آن را برای مشاهده در آینده با فرمت فایل مطلوب ذخیره نمود. امکان ایجاد چندین مسیر Fly-Through در فایل هر پروژه میسر می باشد. پارامترهای مختلف دوربین ها مانند: ارتفاع نقطه دید، فاصله دید، زاویه مخروط دید، ارتفاع هدف و زاویه چرخش قابل تنظیم می باشند. این پارامترها به همراه پارامترهای تنظیم موقعیت پروژه نسبت به خورشید، امکان ایجاد انیمیشن با کیفیت مطلوب را ممکن و میسر می سازد. مکانیسم تولید انیمیشن در نرم افزار بر اساس ایجاد تک تصاویر کلیدی و قابلیت درون یابی بین این تک تصاویر برای ایجاد قاب های اطلاعاتی مابین به تعداد قابل تظیم می باشد. بطوری که با افزایش تعداد قاب های اطلاعاتی مابین تک تصاویر کلیدی می توان اقدام به ایجاد یک انیمیشن نرم و بدون پرش های قابل تشخیص نمود. فریم ها یا قاب های اطلاعاتی به تصاویری به اندازه صفحه نمایش اطلاق می گردد که با نمایش آنها به دنبال تصاویر دیگر، انیمیشن به وجود خواهد آمد.
مکانیسم تولید انیمیشن توسط دوربین های VR کاملا” متفاوت بوده و براساس تنظیم پارامترهایی نظیر شعاع شیء، ارتفاع از مرکز کره، مخروط دید، تعداد تقسیمات افقی، تعداد نصف النهارها و زاویه شروع و انتها می باشد. بطوری که افزایش تعداد تقسیمات افقی و نصف النهارها باعث افزایش تفکیک های حرکتی خواهد شد. بطور خلاصه مسیر حرکت دوربین با اعمال این تنظیمات بصورت یک کره، یک نیم کره و یا بخشی از یک کره و به صورت جهت دید به سمت بیرون یا درون کره خواهد بود. همچنین امکان تغییر موقعیت خورشید وابسته به موقعیت نقطه دید نیز میسر می باشد. در اینجا خروجی تنها به QTVR محدود شده و می توان نتیجه را توسط QTVR Player مشاهده نمود.
و در انتها مکانیسم تولید انیمیشن توسط دوربین های پانورامیک بر اساس روند جایگیری دوربین های پانورامیک برای تولید صحنه VR می باشد. بطور که اگر تنها یک دوربین پانورامیک در پنجره Floor Plan قرار داده شود، نتیجه تنها به تولید یک صحنه تکی QTVR منجر خواهد شد، اما با قرار دادن چندین دوربین پانورامیک، یک صحنه VR چند گره ای ایجاد خواهد شد.
بطور خلاصه ایجاد انیمیشن از پروژه یکی از قدرتمندترین جلوه های بصری بر اساس واقعیت مجازی، جهت معرفی ویژگی های پروژه می باشد.
( نوشته شده توسط آرش ثابتی – ٢ تیر ماه ١٣٩۶)